Kancelaria

Adwokat Małgorzata Bobrek ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2002 roku z wyróżnieniem jako Laureat Konkursu Krasomówczego przeprowadzonego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na WPiA w Łodzi.

W okresie studiów prawniczych jak również w latach 2002- 2007 praktykowała w największych kancelariach w Polsce i za granicą. Współpracowała m.in. z Kancelarią Prawniczą Domański Zakrzewski Palinka Oddział w Poznaniu jak również Kancelarią Prawną Landwirtschaftskammer Weser- Ems w Niemczech.

Zdobyła doświadczenie w konstruowaniu umów prawa cywilnego i handlowego dla podmiotów gospodarczych, z uwzględnieniem terminologii języka angielskiego prawniczego. Sporządzała dokumentację w postępowaniach przed sądem rejestrowym, opracowywała dokumentację korporacyjną dla spółek, w szczególności projekty protokołów Zgromadzeń Wspólników.

Uczestniczyła w negocjacjach handlowych i biznesowych umów międzynarodowych.

Ukończyła studia podyplomowe z prawa podatkowego w Centrum Dokumentacji Studiów Podatkowych na WPiA UŁ pod kierunkiem prof. Włodzimierza Nykiela, co pozwoliło jej na indywidualne rozpatrywanie każdego problemu prawnego w aspekcie korzyści finansowych i podatkowych dla klienta.

W latach 2004-2007 pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, co pozwoliło jej zdobyć wszechstronne doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych oraz środków odwoławczych, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądowego oraz doktryny prawniczej.

 

W 2011 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Łodzi.

Kancelaria adwokat Małgorzaty Bobrek zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych z sektora służby zdrowia oraz szeroko pojętej działalności usługowo- handlowej. Doradza w negocjacjach handlowych i biznesowych, sporządza opinie prawne oraz umowy prawa cywilnego i handlowego na potrzeby konkretnych zleceń swoich klientów. Wykorzystuje posiadaną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, handlowego, bankowego oraz prawa pracy i prawa podatkowego.

Aktualnie doradza podmiotom gospodarczym jako Wykonawcom biorącym udział w przetargach w trybie zamówień publicznych, pomaga prawidłowo przygotować ofertę do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nadzoruje udział Wykonawcy w postępowaniu przetargowym oraz ewentualnym postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług Adwokat Małgorzata Bobrek nieustannie poszerza oraz aktualizuje posiadaną wiedzę i doświadczenie zawodowe poprzez udział w licznych szkoleniach, konferencjach i zjazdach naukowych. W zakresie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego współpracuje z jedną z największych w Polsce kancelarii doradztwa podatkowego CeDePe Witold Zapędowski Oddział w Łodzi.


Specjalizacje

Zamówienia publiczne
- przetargi

Kancelaria specjalizuje się w zakresie obsługi prawnej firm startujących w przetargach, a także organizujących przetargi. Oferujemy kompleksową pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu najbardziej złożonych problemów prawnych. 

Umowy cywilne i handlowe
- negocjacje

Prowadzimy skuteczne rozmowy z kontrahentami stosując najbardziej skuteczne techniki negocjacyjne. Finalizujemy kontrakty zwracając szczególną uwagę na prawny aspekt umów i porozumień. 
 

Prawo bankowe

Zajmujemy się prawem bankowym. Świadczymy doradztwo prawne oraz oferujemy analizy dotyczące kredytów, ubezpieczeń, leasingów. 

Prawo pracy

Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych w prawem pracy. Doradzamy, wyjaśniamy, pomagamy rozwiązać spory między pracodawcą a pracownikiem.

 

 

Prawo podatkowe

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa karnego skarbowego. W zakresie analizy zobowiązań podatkowych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych współpracujemy z jedną z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce CeDePe Witold Zapędowski Oddział w Łodzi.